گردو چیست ؟

گردو چیست؟

گردو چیست؟ گردو دانه خوراکی است که از درخت برگ ریزی است که از دو قسمت با یک پوسته سخت احاطه شده است. فیروز قره داغی گردو چیست؟ گردو دانه خوراکی است که از درخت برگ ریزی است . از دو قسمت با یک پوسته سخت احاطه شده است. گردو میوه مغزدار است که منبع …

گردو چیست؟ Read More »