گیلاس چیست | درخت گیلاس | نهال گیلاس | میوه گیلاس

گیلاس چیست ؟

گیلاس به میوه ای گفته می‌شود که دارای هسته گوشت دار است این درخت دارای میوه صاف ویک شیار در امتداد یک طرف میوه آن می باشد.