درخت بادام | نهال بادام | بادام

درخت بادام

درخت بادام بومی ایران و کشورهای آسیای مرکزی است. درختی است با برگهای بیضی باریک و نوک تیز ارتفاع آن بین ۴ الی ۸ متر در اوایل بهار گلدهی می کند.