نهال هلو خونی
نهال هلو خونی
نهال هلو خونی
نهال هلو خونی
نهال هلو خونی
نهال هلو خونی

نهال هلو خونی

دسترسی: در انبار

رنگ میوه : قرمز
باردهی : از سال دوم
فاصله کاشت : 3+3
آبیاری : ۱۰ لیتر در هفته
انبارداری : ۲ ماه
نوع مصرف : تازه خوری
توضیح : رنگ گوشت این محصول قرمز خونی می باشد

 اين رقم در فروشگاه نهالکار 24 موجود می باشد.