نهال هلو آلبرتا تک بار
نهال هلو آلبرتا تک بار
نهال هلو آلبرتا تک بار
نهال هلو آلبرتا تک بار
نهال هلو آلبرتا تک بار
نهال هلو آلبرتا تک بار
نهال هلو آلبرتا تک بار
نهال هلو آلبرتا تک بار

نهال هلو آلبرتا تک بار

دسترسی: در انبار

 هلو آلبرتا تک بار
رنگ و اندازه : زرد و درشت
عمر اقتصادی : 20 سال
پایه : شفتالو بذری
منشا : چین
زمان رسیدن میوه : تک مرحله ای اوایل مرداد ماه میان رس

تحمل سرمای زمستانی : – 25 

اين رقم در فروشگاه نهالکار 24 موجود می باشد