نهال هلو آلبرتا زود رس
نهال هلو آلبرتا زود رس
نهال هلو آلبرتا زود رس
نهال هلو آلبرتا زود رس
نهال هلو آلبرتا زود رس
نهال هلو آلبرتا زود رس
نهال هلو آلبرتا زود رس
نهال هلو آلبرتا زود رس
نهال هلو آلبرتا زود رس
نهال هلو آلبرتا زود رس
نهال هلو آلبرتا زود رس
نهال هلو آلبرتا زود رس
نهال هلو آلبرتا زود رس
نهال هلو آلبرتا زود رس

نهال هلو آلبرتا زود رس

دسترسی: در انبار

نام : هلو آلبرتا زود رس
کشور سازنده : چین
عمر اقتصادی :۲۰سال
زمان رسیدن : اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد
تحمل خشکی : نیمه متحمل
تحمل سرما : 25 الی 30
پایه : آلو وحشی شفتالو
فاصله کاشت : ۳ * ۳
آبیاری : ۱۰ لیتر در در هفته
نوع مصرف : تازه خوری
اين رقم در فروشگاه نهالکار 24 موجود می باشد