نهال هلو آلبرتا دیر رس
نهال هلو آلبرتا دیر رس
نهال هلو آلبرتا دیر رس
نهال هلو آلبرتا دیر رس
نهال هلو آلبرتا دیر رس
نهال هلو آلبرتا دیر رس
نهال هلو آلبرتا دیر رس
نهال هلو آلبرتا دیر رس
نهال هلو آلبرتا دیر رس
نهال هلو آلبرتا دیر رس
نهال هلو آلبرتا دیر رس
نهال هلو آلبرتا دیر رس

نهال هلو آلبرتا دیر رس

دسترسی: در انبار

نام : هلو آلبرتا دیر رس 
کشور سازنده : چین
عمر اقتصادی :۲۰سال
زمان رسیدن : اواخر تیر ماه و اوایل مرداد
تحمل خشکی : نیمه متحمل
تحمل سرما : 25 الی 30
پایه : آلو وحشی شفتالو
رنگ میوه : سفید با رگه های صورتی
باردهی : از سال دوم
فاصله کاشت : ۳ * ۳
آبیاری : ۱۰ لیتر در در هفته
نوع مصرف : تازه خوری
 اين رقم در فروشگاه نهالکار 24 موجود می باشد