نهال هلو آلبرتا
نهال هلو آلبرتا
نهال هلو آلبرتا
نهال هلو آلبرتا
نهال هلو آلبرتا
نهال هلو آلبرتا
نهال هلو آلبرتا
نهال هلو آلبرتا
نهال هلو آلبرتا
نهال هلو آلبرتا
نهال هلو آلبرتا
نهال هلو آلبرتا
نهال هلو آلبرتا
نهال هلو آلبرتا

نهال هلو آلبرتا

دسترسی: در انبار

هلو آلبرتا
رنگ میان : زرد و درشت
عمر اقتصادی : 15 سال
پایه : شفتالو بذری
منشا : چین
زمان رسیدن میوه : اوایل مرداد

تحمل سرمای زمستانی :  -25

اين رقم در فروشگاه نهالکار 24 موجود می باشد