نهال هلو انجیری مالکی

نهال هلو انجیری مالکی

دسترسی: در انبار

نام : هلو انجیری مالکی
کشور سازنده : چین
عمر اقتصادی : 20 سال
زمان رسیدن : اواسط مرداد
تحمل خشکی : نیمه متحمل
تحمل سرما : 25 الی 30
پایه : آلو وحشی  شفتالو
رنگ میوه : سبز
باردهی : از سال دوم
فاصله کاشت : 3 * 3
آبیاری : 10 لیتر در  هفته
نوع مصرف  : تازه خوری
اين رقم در فروشگاه نهالکار 24 موجود می باشد