نهال هلو انجیری عسلی
نهال هلو انجیری عسلی
نهال هلو انجیری عسلی
نهال هلو انجیری عسلی
نهال هلو انجیری عسلی
نهال هلو انجیری عسلی
نهال هلو انجیری عسلی
نهال هلو انجیری عسلی
نهال هلو انجیری عسلی
نهال هلو انجیری عسلی
نهال هلو انجیری عسلی
نهال هلو انجیری عسلی

نهال هلو انجیری عسلی

دسترسی: در انبار

رنگ گوشت این رقم زرد رنگ با بافت سفت ومعطر،خاصیت جا بجایی بالایی دارد

اين رقم در فروشگاه نهالکار 24 موجود می باشد