نهال هلو انجیری بشقابی
نهال هلو انجیری بشقابی
نهال هلو انجیری بشقابی
نهال هلو انجیری بشقابی
نهال هلو انجیری بشقابی
نهال هلو انجیری بشقابی
نهال هلو انجیری بشقابی
نهال هلو انجیری بشقابی
نهال هلو انجیری بشقابی
نهال هلو انجیری بشقابی
نهال هلو انجیری بشقابی
نهال هلو انجیری بشقابی

نهال هلو انجیری بشقابی

دسترسی: در انبار

میوه‌ای است متوسط و بشقابی شکل، زرد رنگ مایل به قرمز است و سفت و شیرین، هسته به میوه چسبیده است. در مقایسه با هلو شیرین‌ تر و معطر تر می‌باشد ولی همانند هلو سطح آن پوشیده از کرک لطیفی است. درخت آن پربازده است.  زمان محصول آن اواخر بهار تا تابستان است اين رقم در فروشگاه نهالکار 24 موجود می باشد