نهال آلبالو مجاری
نهال آلبالو مجاری
نهال آلبالو مجاری
نهال آلبالو مجاری
نهال آلبالو مجاری
نهال آلبالو مجاری
نهال آلبالو مجاری
نهال آلبالو مجاری
نهال آلبالو مجاری
نهال آلبالو مجاری

نهال آلبالو مجاری

دسترسی: در انبار

آلبالوی مجاری دارای میوه درشت بوده البته در این رقم چند تا واریته هست به نامهای آلبالو مجاری بوترمو و آلبالو مجاری سیگانی که برخی از این واریته ها ریز میوه ولی پر محصول برخی هم میوه درشت مثل گیلاس می باشد. آلبالوی مجاری نسبت به آلبالوهای گیسی دیر گل است لذا سرمای بهاره کمتر به این درخت آسیب می رساند. آلبالوی مجاری بر عکس آلبالوهای گیسی پاجوش نمی دهد زیرا اینها بر روی یک درختی به نام آلبالوی وحشی (محلب) پیوند می شوند . آلبالوی مجاری تنها درختی است که (به غیر از توت) آفت و امراض ندارد لذا نیاز به سم پاشی نیست . آلبالوی مجاری نسبت به گرمای زیاد وسرمای زیر ۳۰ درجه بسیار مقاوم می باشد . رشد ونمو این درخت بر عکس محلی زیاد بوده و حتی به ارتفاع ۷-۸ متری نیز میرسد میوه آلبالوی مجاری بعد از رسیدن از ناحیه دم میوه راحت چیده می شود و هنگام رسیدن کامل روی درخت نمی ماند و ریزش می کند و اين رقم در فروشگاه نهالکار 24 موجود می باشد.

نام : آلبالوی مجاری
منشا : مجارستان
زمان گل دهی : نیمه دوم فروردین
زمان رسیدن میوه : اوایل تیرماه
عمر اقتصادی : 30 سال
مشخصات میوه : درشت با رنگ قرمز
پایه : آلبالو تلخ