نهال بادام تونو
نهال بادام تونو
نهال بادام تونو
نهال بادام تونو
نهال بادام تونو
نهال بادام تونو
نهال بادام تونو
نهال بادام تونو

نهال بادام تونو

دسترسی: در انبار

ویژگی درخت : منشا آن ایتالیا می باشد.
ساختار میوه : پوست میوه خیلی نازک است.
گرده افشانی : خود بارور است گونه ای پربازده نسبت به خود است

اين رقم در فروشگاه نهالکار24 موجود می باشد