نهال بادام سوپر نووا
نهال بادام سوپر نووا
نهال بادام سوپر نووا
نهال بادام سوپر نووا
نهال بادام سوپر نووا
نهال بادام سوپر نووا
نهال بادام سوپر نووا
نهال بادام سوپر نووا

نهال بادام سوپر نووا

دسترسی: در انبار

ویژگی درخت : منشا آن ایتالیا می باشد و میوه دهی خیلی خوبی دارد ومناسب برای مناطق کم آب است.
ساختار میوه : پوست نازک
گرده افشانی : نیاز ندارد و پربازده است

اين رقم در فروشگاه نهالکار24 موجود می باشد