نهال بادام فالسابارس
نهال بادام فالسابارس
نهال بادام فالسابارس
نهال بادام فالسابارس
نهال بادام فالسابارس
نهال بادام فالسابارس
نهال بادام فالسابارس
نهال بادام فالسابارس

نهال بادام فالسابارس

دسترسی: در انبار

منشاء بادام رقم فالسابارس ایتالیا است. که از نظر زمان گل دهی دیر گل و زمان رسیدن میوه متوسط است. نوع پوست چوبی میوه سنگی می باشد. طعم مغز آن نسبتا خوب با رنگ قهوه ای روشن و درصد مغز 28-30% است.
از نظر نوع باروری خود سازگار است و رقم گرده دهنده آن فالسابارس می باشد.  عملکرد آن نیز بالا می باشد اين رقم در فروشگاه نهالکار24 موجود می باشد