نهال توت کاکوزا
نهال توت کاکوزا
نهال توت کاکوزا
نهال توت کاکوزا
نهال توت کاکوزا
نهال توت کاکوزا
نهال توت کاکوزا
نهال توت کاکوزا

نهال توت کاکوزا

دسترسی: در انبار

مشخصات گیاه : درختی مقاوم و خاردار با ارتفاع 20 متر،برگها ساده تخم مرغی شکل و نوکدار با حاشیه صاف و به رنگ سبز روشن و براق

مکان : آفتابی و مقاوم در برابر آلودگی

حداقل دمای مورد تحمل 10- درجه سانتیگراد

ازدیاد : کاشت بذر

کاربرد : تک درخت زینتی یا کاشت خطی،بادشکن یا حاشیه خیابانها و بلوارهای شهری