نهال آلوچه شابلون اختری
نهال آلوچه شابلون اختری
نهال آلوچه شابلون اختری
نهال آلوچه شابلون اختری
نهال آلوچه شابلون اختری
نهال آلوچه شابلون اختری

نهال آلوچه شابلون اختری

دسترسی: در انبار

نهال آلوچه شابلون اختری بسیار توانمند بوده و بسرعت رشد می کند. این گونه پربازده بوده و در سرما بسیار مقاوم است. 
شکل میوه درشت و گرد می باشد رنگ پوسته قرمز تیره بوده و گوشت میوه سفت، آبدار و خوشمزه است. هسته از گوشت جدا است. 
زمان رسیدن محصول اواسط مردادماه.