نهال آلوچه استنلی
نهال آلوچه استنلی
نهال آلوچه استنلی
نهال آلوچه استنلی
نهال آلوچه استنلی
نهال آلوچه استنلی
نهال آلوچه استنلی
نهال آلوچه استنلی
نهال آلوچه استنلی
نهال آلوچه استنلی

نهال آلوچه استنلی

دسترسی: در انبار

آلو استنلی میوه ای پر بار میباشد . رنگ این میوه قرمز است و طعم آن شیرین میباشد و شکلی گرد دارد . این محصول در برابر سرما مقاومت بالایی دارد .