نهال آلوچه شایرو
نهال آلوچه شایرو
نهال آلوچه شایرو
نهال آلوچه شایرو
نهال آلوچه شایرو
نهال آلوچه شایرو
نهال آلوچه شایرو
نهال آلوچه شایرو
نهال آلوچه شایرو
نهال آلوچه شایرو

نهال آلوچه شایرو

دسترسی: در انبار

آلوچه ی شایرو در رنگ زرد مایل به سبز می باشد . شکل این میوه گرد کمی کشیده و کوچک است و طعم آن شیرین است و زمان رسیدن این محصول اواسط تیر ماه می باشد .