نهال آلبالو مونت مورنسی
نهال آلبالو مونت مورنسی
نهال آلبالو مونت مورنسی
نهال آلبالو مونت مورنسی
نهال آلبالو مونت مورنسی
نهال آلبالو مونت مورنسی
نهال آلبالو مونت مورنسی
نهال آلبالو مونت مورنسی
نهال آلبالو مونت مورنسی
نهال آلبالو مونت مورنسی

نهال آلبالو مونت مورنسی

دسترسی: در انبار

آلبالو مونت مورنسی اصالتا فرانسوی و برای تهیه ی مربا و کمپوت استفاده می شود . میوه ی آن به  رنگ قرمز تیره است که شکل درشت و گرد و دم کوتاهی دارد .

زمان برداشت این محصول هفته ی آخر خرداد است .