نهال سیب فوجی

نهال سیب فوجی

دسترسی: در انبار

ویژگی درخت: دارای رشد قوی بوده و پر محصول می باشد.
ساختار میوه: نیمه درشت بوده و کمی گرد می باشد پوسته میوه بر روی سطح سبز کم رنگ و قرمز است.
گوشت میوه سفید و آبدار می باشد.
زمان محصول: اواخر شهریورماه

محدوده قیمت : 15 الی 20 هزار تومان